وبسایت های ایمنی

 

 نام وبسایت یا سازمان  آدرس اینترنتی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  www.mcls.gov.ir
اداره کل بازرسی کار https://bazresikar.mcls.gov.ir
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار http://crtosh.mcls.gov.ir
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران http://125.tehran.ir
 مرکز لرزه نگاری کشوری http://irsc.ut.ac.ir
   
   
   
   
   
   
   

تماس با ما

info[at]saimo.ir