كفش ایمنی

با داشتن مویرگ های خونی و اعصاب حسی فراوان، به عنوان یك عضو اساسی در بدن انسان می باشد تا جایی كه از آن بعنوان قلب دوم انسان یاد می شود. از نظر فراوانی حادثه پذیری، بعد از دست ها، پا در رده دوم قرار دارد. پا می تواند در صنعت از جنبه های فیزیكی، مكانیكی، شیمیایی، بیولوژیكی، الكتریكی و .. مورد تهدید قرار گیرد.

ادامه مطلب

آشنایی با وسایل حفاظت فردی (PPEs)

وجود طیف وسیعی از مخاطرات شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی با خصوصیات خورندگی، سمیت، سرطانزائی، سوزانندگی، جهش زائی و ... در محیط های کاری می تواند سلامتی شاغلین و حتی سایر افراد مجاور محیط های شغلی را به شدت تهدید نماید. بنابراین به منظور حفظ و صیانت از منابع انسانی و همچنین افزایش راندمان کار و بهره وری، شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات فوق از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ادامه مطلب

توصیه‌های ایمنی بعد از وقوع زلزله

این مهم نیست که شما بعد از وقوع زلزله در کجا باشید، بلکه مهم این است که با دانستن توصیه‌های ایمنی و آگاهی ضروری، تضمینی برای حفظ ایمنی خود و اطرافیانتان در برابر آسیب های احتمالی بعد از وقوع زلزله باشید.

توصیه‌های ایمنی بعد از وقوع زلزله در منزل

ادامه مطلب

توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در مدارس، مراکز آموزشی و مکان های عمومی

اگر در هنگام وقوع زلزله در مدرسه و یا مرکز آموزش هستید، با حفظ خونسردی و به کارگیری توصیه‌های ایمنی بهترین و مناسبترین عکس العمل را در اسرع وقت انجام بدهید.

  • قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید، ترس و وحشت، سرعت عمل و صحت رفتار شما را کاهش می دهد.پس با اعتماد به نفس به سرعت نکات ایمنی را انجام دهید. دیگران را نیز دعوت به آرامش و انجام ان نکات کنید؛

ادامه مطلب

توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در منزل و مراکز اداری

بدلیل ناگهانی و لحظه ای بودن زمان وقوع زلزله، لازم است برای مقابله با آن از قبل آموزشهای لازم را کسب و به توصیه‌های مربوط به آن عمل نمود. تا در لحظه بروز خطر بتوان مناسب ترین عکس العمل را به کار گرفت و از خطرات احتمالی ناشی از آن در امان بود.

اگر در هنگام وقوع زلزله در منزل هستید با داشتن آگاهی در مورد چگونگی پناهگیری و انجام عکس العمل مناسب و سریع می توانید جان خود و بستگانتان را نجات دهید. لذا در زمان وقوع زلزله رعایت موارد زیر ضروری است:

ادامه مطلب

تماس با ما

info[at]saimo.ir