مجموعه: فایل های آموزشی
فايل‌ها:
pdf.pngفایل آموزشی آمادگی در برابر زلزله داغ
(1 امتياز)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 1.12 MB
دانلود 317
نويسنده مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
تاريخ 1398-12-08
زبان فارسی
حجم فايل 7.63 MB
دانلود 132
نويسنده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
تاريخ 1398-12-12
زبان فارسی
حجم فايل 2.38 MB
دانلود 131
نويسنده انجمن علمی آموزشی بهداشت و ارتقای سلامت ایران
تاريخ 1398-12-15
زبان فارسی
حجم فايل 247.29 KB
دانلود 124
نويسنده انجمن علمی آموزشی بهداشت و ارتقای سلامت ایران
تاريخ 1398-12-15
زبان فارسی
حجم فايل 291.07 KB
دانلود 118
نويسنده انجمن علمی آموزشی بهداشت و ارتقای سلامت ایران
تاريخ 1398-12-15
زبان فارسی
حجم فايل 193.92 KB
دانلود 126
نويسنده انجمن علمی آموزشی بهداشت و ارتقای سلامت ایران
تاريخ 1398-12-15
زبان فارسی
حجم فايل 223.43 KB
دانلود 114
نويسنده انجمن علمی آموزشی بهداشت و ارتقای سلامت ایران
تاريخ 1398-12-15
زبان فارسی
حجم فايل 206.99 KB
دانلود 126
نويسنده انجمن علمی آموزشی بهداشت و ارتقای سلامت ایران
تاريخ 1398-12-15
زبان فارسی
حجم فايل 402.96 KB
دانلود 125
نويسنده انجمن علمی آموزشی بهداشت و ارتقای سلامت ایران
تاريخ 1398-12-15
زبان فارسی
حجم فايل 218.57 KB
دانلود 123

تماس با ما

info[at]saimo.ir