مجموعه: پوسترهای آموزشی
فايل‌ها:
jpg.pngکورونا و مسافرت - 1 داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1398-12-07
زبان فارسی
حجم فايل 172.72 KB
دانلود 1,004
jpg.pngکورونا و مسافرت - 2 داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1398-12-07
زبان فارسی
حجم فايل 165.34 KB
دانلود 1,003
jpg.pngکورونا و مسافرت - 3 داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1398-12-07
زبان فارسی
حجم فايل 206.74 KB
دانلود 986
jpg.pngکورونا و مسافرت - 4 داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1398-12-07
زبان فارسی
حجم فايل 160.82 KB
دانلود 995
jpg.pngکورونا و مسافرت - 5 داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1398-12-07
زبان فارسی
حجم فايل 148.82 KB
دانلود 1,014
jpg.pngکورونا و شستن دست ها - 1 داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1398-12-07
زبان فارسی
حجم فايل 145.54 KB
دانلود 1,087
jpg.pngراهنمای استفاده از خاموش کننده دستی داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-14
زبان فارسی
حجم فايل 766.15 KB
دانلود 958
jpg.pngکورونا و حفاظت از خود و دیگران - 1 داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1398-12-07
زبان فارسی
حجم فايل 163.16 KB
دانلود 991
jpg.pngکورونا و حفاظت از دیگران - 1 داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1398-12-07
زبان فارسی
حجم فايل 185.45 KB
دانلود 960
jpg.pngکورونا و حفاظت از دیگران - 2 داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1398-12-07
زبان فارسی
حجم فايل 202.71 KB
دانلود 950

تماس با ما

info[at]saimo.ir