مجموعه: بروشورهای آموزشی
فايل‌ها:
pdf.pngالفبای آتش (حریق) داغ
(1 امتياز)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-11
زبان فارسی
حجم فايل 322.03 KB
دانلود 306
pdf.pngبیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-14
زبان فارسی
حجم فايل 683.76 KB
دانلود 204
pdf.pngانواع آتش (حریق) داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-14
زبان فارسی
حجم فايل 596.05 KB
دانلود 432
pdf.pngخاموش کننده دستی پودر و گاز داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-14
زبان فارسی
حجم فايل 925.67 KB
دانلود 259
pdf.pngخاموش کننده دستی دی اکسید کربن داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-14
زبان فارسی
حجم فايل 956 KB
دانلود 306
pdf.pngخاموش کننده دستی آب و گاز داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-14
زبان فارسی
حجم فايل 565.92 KB
دانلود 220
pdf.pngآشنایی با علائم ایمنی داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-14
زبان فارسی
حجم فايل 778.66 KB
دانلود 310
pdf.pngسندروم روده تحریک پذیر داغ
(0 امتيازات)
نويسنده معاونت دانشجویی و فرهنگی مرکز بهداشت و درمان
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 655.45 KB
دانلود 539
pdf.pngوزن مناسب داغ
(0 امتيازات)
نويسنده دفتر سلامت خانواده و جمعیت معاونت سلامت وزارت بهداشت
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 440.86 KB
دانلود 526
pdf.pngاثرات کم تحرکی بر سلامت داغ
(0 امتيازات)
نويسنده سازمان خدمات دانشجویی اداره کل بهداشت و درمان
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 657.15 KB
دانلود 576

تماس با ما

info[at]saimo.ir