مجموعه: گپ HSE در محیط کار
فايل‌ها:
pdf.pngگپ HSE چیست؟ داغ
(3 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 333.62 KB
دانلود 338
pdf.pngچک لیست گپ HSE داغ
(2 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 344.72 KB
دانلود 353
pdf.pngفرم گپ HSE داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 245.88 KB
دانلود 319
pdf.pngاقدامات احتیاطی در مواقع بروز حریق داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 292.8 KB
دانلود 318
pdf.pngایمنی سیلندرهای تحت فشار داغ
(1 امتياز)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 324.51 KB
دانلود 344
pdf.pngهایپوترمی داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 275.42 KB
دانلود 319
pdf.pngخانه داری صنعتی داغ
(1 امتياز)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 275.54 KB
دانلود 313
pdf.pngآشنایی با وسایل حفاظت فردی - قسمت اول داغ
(2 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 281.39 KB
دانلود 323
pdf.pngآشنایی با وسایل حفاظت فردی - قسمت دوم داغ
(0 امتيازات)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 268.19 KB
دانلود 309
pdf.pngآشنایی با وسایل حفاظت فردی - قسمت سوم داغ
(1 امتياز)
نويسنده مهندس امین میرزاخانی
تاريخ 1397-05-16
زبان فارسی
حجم فايل 264.71 KB
دانلود 303

تماس با ما

info[at]saimo.ir