مجموعه: کتب و جزوات HSE
فايل‌ها:
pdf.pngجزوه روشنایی - دکتر میرزائی داغ
(0 امتيازات)

جزوه درس روشنائی – دكتر میرزائی – مقطع كارشناسی ارشد (وزارت علوم)

نويسنده دکتر میرزائی
تاريخ 1398-01-14
زبان فارسی
حجم فايل 1.77 MB
دانلود 1,066
pdf.pngجزوه ایمنی - مهندس شیخی داغ
(1 امتياز)

جزوه درس ایمنی – مهندس شیخی – مقطع كاردانی (وزارت بهداشت)

نويسنده مهندس شیخی
تاريخ 1398-01-14
زبان فارسی
حجم فايل 3.22 MB
دانلود 1,191
pdf.pngجزوه عوامل شیمیایی – دكتر كاكوئی داغ
(0 امتيازات)

جزوه عوامل شیمیایی – دكتر كاكوئی – مقطع كارشناسی ارشد (وزارت بهداشت)

نويسنده دكتر كاكوئی
تاريخ 1398-02-30
زبان فارسی
حجم فايل 5.81 MB
دانلود 1,121
pdf.pngجزوه روشنایی - دکتر كاكوئی داغ
(0 امتيازات)

جزوه روشنایی - دکتر كاكوئی – مقطع كارشناسی ارشد (وزارت بهداشت)

نويسنده دکتر كاكوئی
تاريخ 1398-02-30
زبان فارسی
حجم فايل 2.34 MB
دانلود 1,019
pdf.pngجزوه سم شناسی - دکتر شاه طاهری داغ
(0 امتيازات)

جزوه سم شناسی - دکتر شاه طاهری – مقطع كارشناسی ارشد (وزارت بهداشت)

نويسنده دکتر شاه طاهری
تاريخ 1398-02-30
زبان فارسی
حجم فايل 3.75 MB
دانلود 1,101
pdf.pngجزوه کنترل گرما و رطوبت - دکتر گلبابائی داغ
(0 امتيازات)

جزوه کنترل گرما و رطوبت - دکتر گلبابائی – مقطع كارشناسی ارشد (وزارت بهداشت)

نويسنده دکتر گلبابائی
تاريخ 1398-02-30
زبان فارسی
حجم فايل 3.59 MB
دانلود 1,001
pdf.pngجزوه عوامل شیمیایی – دكتر گلبابائی داغ
(0 امتيازات)

جزوه عوامل شیمیایی – دكتر گلبابائی – مقطع كارشناسی ارشد (وزارت بهداشت)

نويسنده دكتر گلبابائی
تاريخ 1398-02-30
زبان فارسی
حجم فايل 4.81 MB
دانلود 1,012
pdf.pngجزوه کنترل گرما و رطوبت - دکتر گلبابائی - نسخه سوم داغ
(0 امتيازات)

جزوه کنترل گرما و رطوبت - دکتر گلبابائی – مقطع كارشناسی ارشد (وزارت بهداشت)

نويسنده دکتر گلبابائی
تاريخ 1398-02-30
زبان فارسی
حجم فايل 1.71 MB
دانلود 987
pdf.pngجزوه کنترل گرما و رطوبت - دکتر گلبابائی - نسخه دوم داغ
(0 امتيازات)

جزوه کنترل گرما و رطوبت - دکتر گلبابائی – مقطع كارشناسی ارشد (وزارت بهداشت)

نويسنده دکتر گلبابائی
تاريخ 1398-02-30
زبان فارسی
حجم فايل 1.33 MB
دانلود 974
pdf.pngجزوه کنترل گرما و رطوبت - دکتر گلبابائی - نسخه چهارم داغ
(0 امتيازات)

جزوه کنترل گرما و رطوبت - دکتر گلبابائی – مقطع كارشناسی ارشد (وزارت بهداشت)

نويسنده دکتر گلبابائی
تاريخ 1398-02-30
زبان فارسی
حجم فايل 4.91 MB
دانلود 957

تماس با ما

info[at]saimo.ir