مرور اجمالی
تعداد مجموعه ها: 6
HSE.jpg گپ HSE در محیط کار
تعداد فایل ها 19

یك روش ساده، كاربردی و بدون هزینه برای یادآوری اهمیت موضوعات HSE در محیط های كاری

Brochure-ICON-02.png بروشورهای آموزشی
تعداد فایل ها 18

بروشورهای علمی و آموزشی مرتبط با زمینه های فعالیت سایت سایمو و ارائه شده توسط منابع مختلف

Poster1.png پوسترهای آموزشی
تعداد فایل ها 19

پوسترهای آموزشی مرتبط با زمینه های فعالیت سایت سایمو

Files-icon.png فایل های آموزشی
تعداد فایل ها 14

فایل های علمی و آموزشی مرتبط با زمینه های فعالیت سایت سایمو

book.png کتب و جزوات HSE
تعداد فایل ها 17

کتب و جزوات HSE مرتبط با زمینه های فعالیت سایت سایمو و ارائه شده توسط منابع مختلف

تماس با ما

info[at]saimo.ir