آنتروپومتری چیست؟

آنتروپومتری از دو واژهٔ یونانی آنتروپوس به معنای انسان و مترین به معنای اندازه‌گیری و سنجش برگرفته شده است و با اندازه‌گیری ابعاد و دیگر ویژگی‌های جسمانی سروکار دارد. آنتروپومتری به عنوان شاخه‌ای از «فیزیكال آنترویولوژی» تعریف شده كه به اندازه‌های بدن انسان می‌پردازد. نظر به اینكه در وضعیت‌های طبیعی بدن، تنه، بازوان و پاها درگیر كار استاتیك نمی شوند و حركات طبیعی یكی از مهمترین بخشها در انجام كار با راندمان بالا تلقی می گردد، لذا باید ابزار و شرایط كار را به گونه‌ای طراحی نمود تا با ابعاد بدن كارگر كاملاً تطبیق داشته باشد.

ادامه مطلب

نحوه کار در وضعیت نشسته

در وضعیت نشسته بسته به نوع صندلی و فعالیت طبعاً انرژی كمتری نسبت به حالت ایستاده مصرف خواهد شد و ما همیشه سعی می كنیم كه مشاغل ایستاده را به نیمه نشسته و نشسته تبدیل كنیم . در حالت نشسته تعداد عضلات درگیر حفظ تعادل بدن كاهش می یابد از طرف دیگر سطح اتكاء بدن با صندلی افزایش یافته، تمركز قواء و میدان دید نیز در وضعیت نشسته در حفظ تعادل بدن اهمیت دارد. حداكثر سرعت در كار دستی هنگامی است كه دستها در جلوی بدن و بازوها در طرفین و با زاویه مناسب قرار گیرند. از آنجایی كه ممكن است كار به صورت دقیق دو دستی صورت بگیرد.

ادامه مطلب

کار استاتیک و اثرات آن

در فعالیت های استاتیک، گروهی از عضلات در یك حالت ثابت درگیر كار می شوند، چنانچه یك ماهیچه در زمان طولانی تحت تاثیر یك نیروی خارجی دچار انقباض شده و در عین حال هیچ یك از اعضاء (اجزای) آن حركتی نداشته باشد از آن به عنوان یك فشار استاتیكی نام برده می شود. در كار دینامیكی فعالیت عضلات و انقباض و انبساط آنها، سبب خونرسانی سریع شده و با وقفه ای همراه نمی شود بهمین دلیل در كار دینامیكی نسبت به كار استاتیكی خستگی كمتری مشاهده می شود بنابراین در كارهای استاتیكی ماهیچه ها به سرعت به خستگی میرسند. به همین جهت سعی میشود كه كارهای استاتیكی به كارهای دینامیكی تبدیل شوند. پس باید بهترین حالت را برای قرار گرفتن بدن در هنگام كار تعیین نمود :

ادامه مطلب

حیطه های علم ارگونومی

ارگونومی علمی میان رشته ای است كه در حیطه های زیر فعالیت دارد:

  • مهندسی انسانی
  • فیزیولوژی كار
  • بیومكانیك شغلی
  • آنتروپومتری

ادامه مطلب

علم ارگونومی چیست؟

گسترش واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی و تولید محصولات جدید و متنوع، فرآیندی است كه در جهت ارتقاء سطح كیفی زندگی و بهره گیری هر چه بیشتر مردم از فن آوریهای نوین، توانسته است گام موثری را بردارد ولیكن در انجام فعالیتهای مختلف، بالطبع عوامل زیان آوری وجود دارد كه سلامت كاربران را تهدید می كند. بدیهی است شاغلین در هر حرفه و صنعتی به عنوان نیروهای فعال و مؤثر در امر تولید و بهره بری محسوب می شوند لذا كارفرمایان باید به طور خاصی به سلامت كاربران و ایجاد فضای مناسب با ویژگیهای جسمی و روحی افراد بیاندیشند. 

ادامه مطلب

تماس با ما

info[at]saimo.ir